-->

Privacybeleid

MooiTeKoop hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de MooiTeKoop Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de MooiTeKoop Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

MooiTeKoop verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. MooiTeKoop verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

MooiTeKoop raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf MooiTeKoop zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. MooiTeKoop is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de MooiTeKoop en aan MooiTeKoop gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

MooiTeKoop verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de MooiTeKoop Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. MooiTeKoop kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

MooiTeKoop verkoopt, verhuurt,least nooit klantenlijsten aan derden. MooiTeKoop kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag MooiTeKoop gegevens delen met vertrouwde partners om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan MooiTeKoop, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

MooiTeKoop gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

MooiTeKoop houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in MooiTeKoop, om te bepalen welke MooiTeKoop services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen MooiTeKoop naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

MooiTeKoop zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op MooiTeKoop of de site; (b) om de rechten of eigendom van MooiTeKoop te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van MooiTeKoop, of het publiek te beschermen.


Gebruik van Cookies

De cookies gebruikt op de MooiTeKoop site zijn uitsluitend technisch noodzakelijk. Onderaan vind u een lijst van de in de site gebruikte cookies. Als u de gebruikte cookies wilt uitschakelen, klik Cookies beheer voor meer informatie.
De cookies gebruikt op de MooiTeKoop site zijn uitsluitend technisch noodzakelijk, als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van MooiTeKoop services of Websites die u bezoekt.

De MooiTeKoop Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u MooiTeKoop pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een MooiTeKoop site of services, zal de cookie MooiTeKoop helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde MooiTeKoop Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde MooiTeKoop kenmerken kunt gebruiken.


Lijst van gebruikte cookies:

Login en beveiliging

MooiTeKoop heeft de noodzakelijke cookies voor: de formulieren verificatiecookie (gemaakt wanneer een gebruiker zich aanmeldt) en de portaalrollen-cookie, wat opslaat welke toegangsrol de gebruiker heeft binnen de MooiTeKoop website. Deze cookies vervallen wanneer de gebruiker de website verlaat en de browser sluit.

 • Een cookie is gebruikt als de gebruiker op het “onthoud mij” vakje klikt op de loginpagina. Voor het bewaren van gegevens voor een volgende login.
 • Een cookie is gebruikt voor de taalkeuze die de gebruiker heeft gekozen, zodat de taalstatus voor de site aangehouden wordt gedurende het bezoek.
 • Een cookie is gebruikt voor anonieme gebruikers ( niet ingelogde gebruikers) dit om het anonieme /naamloos profiel te creëren voor de niet ingelogde gebruiker op de website.
 • Een cookie is gebruikt wanneer u vanaf een mobiele website naar de volledige website versie wenst te gaan. Zodat de gebruiker op de volledige website blijft.
 • Een Personalisatie cookie wordt gebruikt voor anonieme gebruikers. Bijv. gebruiker van tab controls. Een cookie is opgeslagen om te bewaren welke tab de gebruiker heeft gebruikt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

MooiTeKoop stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. MooiTeKoop stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

MooiTeKoop zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. MooiTeKoop raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe MooiTeKoop uw informatie beschermt.

Contact Informatie

MooiTeKoop heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat MooiTeKoop niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met MooiTeKoop via MooiTeKoop at info@cmsxpress.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

Cookies beheer

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van MooiTeKoop services of Websites die u bezoekt.

Het inschakelen en uitschakelen van cookies met behulp van uw browser:

Google Chrome
 • Klik op de moersleutelpictogram op de browserwerkbalk
 • Selecteer instellingen
 • Klik op 'Toon geavanceerde instellingen'
 • In het gedeelte 'Privacy', klik op de knop 'Instellingen inhoud'
 • Inschakelen van cookies in de sectie 'Cookies' kies 'Toestaan lokale gegevens instellen', dit zal zowel de eerste-partij en de derde-partij cookies inschakelen. Om halen alleen first-party cookies 'Het blokkeren van alle cookies van derden zonder uitzondering'
 • Het uitschakelen van cookies, in de sectie 'Cookies' kies 'Blokkeren sites van het instellen van gegevens'

Opmerking Er zijn verschillende niveaus van cookie enablement en invaliditeit in Chrome. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen aangeboden in Chrome, verwijzen naar de volgende pagina van Google: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0-, 8.0
 • Klik op 'Extra' boven aan uw browservenster en selecteer 'Internetopties' ( moersleutelicoon)
 • In het optievenster navigeren naar het tabblad 'Privacy'
 • cookies inschakelen: Stel de schuifregelaar in op 'Gemiddeld' of hieronder
 • cookies uit te schakelen: Verplaats de schuifregelaar naar de top om alle cookies te blokkeren

Opmerking Er zijn verschillende niveaus van cookie enablement en invaliditeit in de Explorer. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen in Internet Explorer wordt aangeboden, verwijzen naar de volgende pagina van Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox
 • Klik op 'Tools' op het browsermenu en selecteer 'Opties'
 • Selecteer het paneel Privacy
 • cookies inschakelen: selectievakje 'Cookies accepteren voor sites'
 • cookies uit te schakelen: Schakel 'Cookies accepteren voor sites'

Opmerking: Er zijn verschillende niveaus van cookie enablement en invaliditeit in Firefox. Voor meer informatie verwijzen naar de volgende pagina van Mozilla: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Opera
 • Klik op het browsermenu van de en selecteer 'instellingen' op 'Setting'
 • Selecteer 'Snelle voorkeur'
 • cookies inschakelen: controleren "Cookies inschakelen"
 • cookies uit te schakelen: Schakel "Cookies inschakelen"

Opmerking: Er zijn verschillende niveaus van cookie enablement en invaliditeit in Opera. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen aangeboden in Opera, verwijzen naar de volgende pagina van Opera Software: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari op OSX
 • Klik op 'Safari' in de menubalk en selecteer de 'Voorkeuren' optie
 • Klik op 'Beveiliging'
 • cookies inschakelen: In de 'cookies accepteren' sectie Selecteer 'alleen van site u navigeren naar'
 • cookies uit te schakelen: de 'cookies accepteren' sectie Selecteer 'Nooit'

Opmerking: Er zijn verschillende niveaus van cookie enablement en invaliditeit in Safari. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen aangeboden in Safari, verwijzen naar de volgende pagina van Apple:

Alle andere browsers

Gelieve te kijken voor een "help" functie in de browser of neem contact op met de volgender pagina van Apple: http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari provider van de browser.